Protokollen publiceras inte öppet på hemsida
 
SKKs Föreningskommitté avråder SKKs medlemsorganisationer från att publicera styrelseprotokoll öppet på klubbens hemsida. Dataskyddslagstiftningen innebär att personuppgifter ska behandlas enligt vissa särskilda regler, vilket ställer mycket höga krav på såväl utformningen av protokollet som klubbens arbete med dataskyddsfrågor. Dessutom kan sådan publicering ge helt utomstående personer tillgång till information om klubbens ekonomi och vem eller vilka som tecknar klubbens firma, uppgifter som kan missbrukas.