Freja
Zacke
Zacke och Freja
KM vinnare i viltspår 2013
Vinnar ekipagen i KM i Viltspår
Samtliga deltagare i KM i Vilstpår 2013
Elsa med klöv