Minnesord!

I början av december nåddes vi av beskedet att Sigrun Wallqvist lämnat oss. 

Sigrun var en av pionjärerna som arbetade för att Engelsk springer spaniel skulle etableras som ras i Sverige.

Tillsammans med maken Hans grundade de Kennel Brigadoon som hade stor betydelse för rasens utveckling i Sverige.

Sigrun var en välkänd domare så väl inom som utanför Sveriges gränser.

Hon hade intresse och kunskap om rasen både exteriört och mentalt.

Sigrun lämnar ett stort tomrum efter sig.

 

 

Fonus Minnessida.