STYRELSEN 2018 SPRINGER TRESTAD

 

 

Stadgar för Springerklubben

Stadgar för lokalavdelning inom Springer klubben.

 P.g.a. SPAM är mailadresser inte klickbara. 
Kopiera adressen och klistra in i ditt mail vid mottagare.

 

Ordförande:                                                                                     Övrigt: Viltspårdomare.
Erland Loodin
Lövdalavägen 7
461 58 Trollhättan
070-5254147
erland.loodin@telia.com

 

Vice ordförnade samt Viltspåransvarig.
Hans Andersson
Von Döbelns väg 60
461 58 Trollhättan
070-6038316
zacke.andersson@telia.com


Ledamot, Sekreterare, postmottagare samt Jaktansvarig.           Övrigt: Viltspårdomare.
Marianne Olsson
Skördegatan 12
462 41 Vänersborg
070-0822187
olsson.mo@outlook.com
springertrestad@gmail.com

Ledamot, Kassör, Webbmaster.
Liz Nilsson
Malma Siggesgården 103
46591 Nossebrogmail.com
073-8155961
nilsson57@icloud.com
    

Ledamot & Utställningsansvarig.
Annika Hammar 
Lönnhult 111
462 95 Frändefors
073-8059452
achundringen@hotmail.com

Suppleant:
Jan-Erik Åsenblad
Trollhättan
 

Suppleant:
Ann Kattilakoski
Trollhättan

 

Revisor: Anna-Karin Kjellsson.

Revisorssuppleant: Susanna Mattsson.

Valberedning: Ingela Granström, sammankallande.
                         Anette Andersson.