Styrelsen

Stadgar för Springerklubben (2018)

Stadgar för lokalavdelning inom Springer klubben.

P.g.a. SPAM är mailadresser inte klickbara. 
Kopiera adressen och klistra in i ditt mail vid mottagare.

Avatar

ORDFÖRANDE

Hasse Bergren
hasse_berggren@spray.se
0524-12148
072-2432311

 

 

Avatar

VICE ORDFÖRANDE

Hans Andersson
sub_bar@telia.com
0520-291902

 Övrigt: Viltspåransvarig.

 

Avatar

SEKRETERARE & POSTMOTTAGARE

Marianne Olsson
marolss123@gmail.com
070-0822187

 Övrigt: Viltspårdomare.

 

Avatar

KASSÖR

Liz Nilsson
nilsson.liz@live.se
liz57nilsson@gmail.com
0738-155961

ÖVRIGT: Även webbansvarig: nilsson.liz@live.se

 

     
     

Avatar

Ordinarie Ledamot

Erland Loodin
070-5254147
erland.loodin@telia.com

 

 Övrigt: Viltspårdomare

Avatar

 Suppleant.
Annika Hammar
073-8059452
achundringen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Avatar

VALBEREDNING

Barbro Blom

 

 
ÖVRIGT

 

Avatar

VALBEREDNING

Ingela Granström

Övrigt

 

Avatar

JAKTANSVARIGÖvrigt: VAKANT

 

Avatar

UTSTÄLLNINGSANSVARIGÖvrigt: VAKANT