2018 var ett spännande år. Vi var i februari på kurs i ID-spår för Calle Ekström. Fick verkligen upp ögonen för vilken kapacitet hunden besitter..Har tränat en hel del hårda spår, mycket störningar,och andra klurigheter.Vill tacka alla som hjälpt mig med träningsspår. Och Petra Plumridge, som har stått ut med alla mina funderingar. Gutten har under 2018 uppnått
ökl 20x 1:a pris och 17 HP
Totalt 21 spår för 15 olika domare.
Ett spår i Danmark. 1000m/20tim 1:a pris, bästa hund på 1000/m
DKSCH(B) NORDVCH
Uttagen av SSRK Västra för att deltaga på SM Viltspår. På SM placerade vi oss på en tredjeplats.

Totalt har Gutten startat på 70 ökl i Sverige
Varav 65x1:a pris, 50 HP
3x2:a pris
2x0 pris
Årets Viltspårspringer 2016,2017,2018