En kanin, alla skulle få bekanta sig med vilt.Här får de lukta på vilt, en kanin som senare skulle apporteras. Användes i ett släpspår.
Luna vill inte släppa ifrån sig dummiesen
Ilona och lilla Luna
Sally, ska det inte bli min tur snart
Tränar närsök
Släpspår av kanin,