Domare Walde Dahlstrand läser upp resultatet
Curt Muhrèn med dagishunden som han passar.Det bästa man har sätter man på bordet.
Domare Thomas Hansson.PristagarnaErland Loodin med Graceful Garmin kom på 3:e plats
Klubbmästare Lili-Ann Karlsson med SVCH NO VCH Astrosprings Niim Ingela Granström med Gutten NORD VCH DKESCH(B) Desperados Gunpowder kom på en 2:a plats