Vi har i klubben en chipläsare för ID- kontroll som ni medlemmar får låna vid behov.

Kontakta: Curt Muhrén 0520-16331/0708-509173 eller via mail curt.muhren@telia.com