STYRELSEN 2018 SPRINGER TRESTAD

Stadgar för Springerklubben

Stadgar för lokalavdelning inom Springer klubben.

 P.g.a. SPAM är mailadresser inte klickbara. 
Kopiera adressen och klistra in i ditt mail vid mottagare.

 

Ordförande:
Hasse Berggren
Västervägen 47
455 32 Munkedal
0524-12148
072-2432311
hasse_berggren@spray.se

 

Vice ordförnade samt Viltspåransvarig.
Hans Andersson
Von Döbelns väg 60
461 58 Trollhättan
0520-291902
070-6038316
zacke.andersson@telia.com


Ledamot, Sekreterare, postmottagare samt Jaktansvarig.           Övrigt: Viltspårdomare.
Marianne Olsson
Skördegatan 12
462 41 Vänersborg
070-0822187
olsson.mo@hotmail.com

 

Ledamot, Kassör, Webbmaster.
Liz Nilsson
Malma Siggesgården 103
46591 Nossebrogmail.com
073-8155961
nilsson.liz@live.se
nilsson57@icloud.com

 

Ledamot:                                 Övrigt: Viltspårdomare
Erland Loodin
Lövdalavägen 7
461 58 Trollhättan
070-5254147
erland.loodin@telia.com

 

Suppleant & Utställnningsansvarig.
Annika Hammar
Lönnhult 111
462 95 Frändefors
073-8059452
achundringen@hotmail.com

Suppleant:
Jan-Erik Åsenblad
Trollhättan

Revisor: Lisbeth Granberg.

Revisorssuppleant: Anna-Karin Kjellsson.

Valberedning 2019: Barbro Blom, Ingela Granström.