spårande hund
 

 

Viltspårsprov på Hunneberg

 6-7 juli 2019

”Springernatta”  

  Springerklubben Bohuslän/Dal-Trestad i samarbete med Dalslands Dreverklubb
anordnar officiella viltspårs-prov i öppen klass för alla raser
.  

 Deltagarna ges möjlighet att gå spår båda dagarna (Ej obligatoriskt)

Söndagens spår är ordinarie, lördagens rörligt

På lördagen samling kl 19.00 vid Bergagården på Hunneberg  

(Parkera på Sveaskogs parkering) 

När hundarna lottats ut på domarna startar spårningen som för de sist startande kan bli i mörker.  

När man inte går spår så håller man till vid Bergagården där det grillas och man umgås.  

  På söndagen startar proven kl 09.00 och beräknas pågå till 14.00 tiden.     

Prisutdelning brukar bli kl 15.00

Anmälan till: springernatta18@gmail.com

Betalning senast den 24 juni tillPG 715402-4    

Varje spår kostar 350 kr

Begränsat deltagarantal och anmälan är bindande

I anmälan ska anges:

Förarens namn, adress och mobilnummer

Hundens namn och registreringsnummer

Kön och Ras

samt om man deltar båda dagarna eller endast lördag eller söndag

PM skickar ut ca en vecka innan

Välkommen med din anmälan!

  Campingar finns nedanför berget vid Vargön tel 0521-220340

Samt vid Vänersborg(Ursand) tel 0521-18666 och i Trollhättan (Hjulkvarn) tel 0520-30613

Stenrösets Camping tel 0520-70710