Medlem & Info

 

Välkommen som medlem !!

Vid nyanmälan - anmäl till Helene Björkman tel:026-295161/0703-113165 eller på mail: helene@barecho.com som är medlemsansvarig

Namn, adress, telefonnummer – både hem och mobil om det finns. Samt mailadress, önskad lokalavdelning och ev kennelnamn.
Sätt samtidigt  in medlemsavgiften på SK:s Bankgiro 847-4181 med referens: medlemsavgift, namn och adress
Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning
Uppsägning av medlemskap sker endast per mail eller med post till medlemsansvarig. 

När man anmäler sig som medlem i Springerklubben blir man automatiskt medlem i den lokalavdelning man bor.

Byte av lokalavdelning:
Anmäl ändring via mail eller post till medlemsansvarig, Helene Björkman helene@barecho.com
med uppgift om vilken avdelning du vill vara medlem i.         

HS-styrelsen vill, på förekommen anledning,
klargöra att alla är välkomna som medlemmar i Springerklubben, oavsett vilken typ av ESS man har,
om man har annan ras, eller om man inte ens har någon hund ännu.
Medlemsansvarig tar emot nyanmälan samt byte av lokalavdelning                                                                                         

Som medlem i Springerklubben får Du:
- delta på aktiviteter/kurser anordnade av oss
- du kan delta på aktiviteter hos alla lokalavdelningar
- du behöver inte bo i samma område som aktiviteten är planerad
- tillgång till Avelskommittén
- Springertidningen som utkommer 4ggr/år
- 10 % rabatt på hundförsäkring hos vår samarbetspartner AGRIA


MEDLEMSKAP
SK har rullande medlemskap ( 1 års medlemskap fr.o.m. inbetalningsdatum)

  • Fullbetalande medlem: 295:- fr.o.m januari 2017 
  • Familjemedlem: 50:-
  • Utländsk medlem: 350:-
  • Utländsk valpköparmedlem: 200:-